นักเรียนสามารถติดต่อครูผดุง บุญชุม ได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้
– อีเมล : 709@ppu.ac.th
– เพจ Facebook ชื่อ P.iclass : www.facebook.com/iclass9
– Inbox Facebook : https://m.me/iclass9
– Line Official Account ชื่อ เรียนOnline-ครูผดุง ตามที่แจ้งในชั่วโมงเรียน