งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปีการศึกษา 2564

โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปีการศึกษา 2564 โดยมีกิจกรรม ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้อง กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ดังนี้ ดังต่อไปนี้

  1. การแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  2. การแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยได้ดำเนินการ จัดทำ ระบบข้อสอบออนไลน์ ระบบจัดทำเกียรติบัตรออนไลน์ และระบบการค้นหาเกียรติบัตรผ่าน Line Chatbot
นักเรียนที่ตอบปัญหาฯ และเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปหาด์วิทยาศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทางเว็บไซต์ https://bit.ly/3yY02h9

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2564
นักเรียนที่ตอบปัญหาฯ และเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปหาด์วิทยาศาสตร์  สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทางเว็บไซต์  https://bit.ly/3yY02h9
นักเรียนที่ตอบปัญหาฯ และเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปหาด์วิทยาศาสตร์ สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทางเว็บไซต์ https://bit.ly/3yY02h9 Cr.GEG สุรินทร์