Search

ข้อความผิดพลาดที่พบบ่อยในการใช้สูตร Excel

 

 

ข้อความ

สาเหตุ

วิธีแก้ปัญหา

#####

จะเกิดขึ้นเมื่อตัวเลขในเซลล์ยาวกว่า
ขนาดของเซลล์

แก้ไขได้โดยการขยายขนาด
ความกว้างของเซลล์

#VALUE!

จะเกิดขึ้นเมื่อใช้สูตรผิดหลักไวยากรณ์ของสูตร
เช่น การนำตัวเลขไปบวกกับตัวอักษร

แก้ไขได้โดยการสำรวจดูว่าประเภทของข้อมูล
ถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์หรือไม่

#DIV/0!

จะเกิดเมื่อใช้ 0 เป็นตัวหาร เช่น 10/0 ซึ่งทำไม่ได้

แก้ไขได้โดยการใช้ตัวเลขอื่น ๆ เป็นตัวหารแทน

#NAME?

จะเกิดเมื่อในสูตรมีข้อความที่ Excel ไม่สามารถบอกได้ว่าคืออะไร
เช่น A1+A โดยที่ตัวอักษร A แปลกปลอมเข้าไปหรือไม่

แก้ไขได้โดยการตรวจสอบสูตรดูว่ามีข้อความอะไร
ไม่ได้เกี่ยวข้องในชีทนั้น

#N/A

จะเกิดขึ้นเมื่อกรอกตัวแปรผิดประเภทให้กับฟังก์ชัน
เช่น ฟังก์ชันต้องการเซลล์เดียว แต่เราใส่เป็นหลาย ๆ เซลล์

แก้ไขได้โดยการตรวจสอบว่าประเภทตัวแปร
ของฟังก์ชันคืออะไร แล้วเปลี่ยนให้ถูกต้อง

#REF!

จะเกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมไม่สามารถค้นหาตำแหน่งอ้างอิงเซลล์ที่ใช้
ในสูตรได้ มักพบเมื่อหายไปอ้างเซลล์ข้ามชีทหรือข้ามสมุดงาน

แก้ไขได้โดยการตรวจสอบตำแหน่งอ้างอิงเซลล์

#NULL!

จะเกิดขึ้นเมื่อกำหนดพื้นที่เซลล์สองเซลล์ที่ไม่ได้มีส่วนใดต่อกัน
แต่ลืมแบ่งแยกด้วยเครื่องหมายคั่น (,)เช่น SUM(A1:B2,C2:D5)
เขียนผิดเป็น SUM(A1:B2 C2:D5)

แก้ไขได้โดยการใส่เครื่องหมายคั่นให้ถูกต้อง

 

 

 

 

QR-Code หน้าเพจนี้

QR-Code dieser Seite
เว็บไซต์ www.iclass.in.th จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้หวังผลในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด © 2017 บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper