ประกาศคุรุสภา เรื่อง ผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2552

ประกาศคุรุสภา เรื่อง ผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2552 สำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลทั้ง 235 โรงเรียน จะเข้ารับโล่รางวัลกับท่านรัฐมนตรี ในวันที่ 16 มกราคม 2553 รายละเอียดและกำหนดการทางคุรุสภาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  (ที่มาสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา)

 

Search

QR-Code หน้าเพจนี้

QR-Code dieser Seite
เว็บไซต์ www.iclass.in.th จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้หวังผลในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด © 2017 บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper