เหรียญเงิน ประกวดสื่อโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่  เขต 1  ได้แจ้งให้โรงเรียนพัฒนาประชาอุปถัมภ์  ส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวดตามโครงการหนึ่งโรงเรียน  หนึ่งนวัตกรรม  ของคุรุสภา  เพื่อประเมินในระดับเขตพื้นที่  ซึ่งโรงเรียนได้ส่งผลงานประเภทสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  รายวิชา ง40205  การสร้างเว็บเพจ"  ซึ่งจัดทำโดยนายผดุง  บุญชุม ตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อได้ผ่านการคัดเลือกของเขตพื้นที่แล้วก็ดำเนินการส่งผลงานเพื่อประเมินระดับภาคเหนือ  (17  จังหวัดภาคเหนือ)  ณ ห้องกาดดอย  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดมหกรรมในครั้งนี้  ผลจากการประกวดได้รับรางวัล  เหรียญเงิน ประกวดสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  ระดับภาคเหนือ 

 

Search

QR-Code หน้าเพจนี้

QR-Code dieser Seite
เว็บไซต์ www.iclass.in.th จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้หวังผลในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด © 2017 บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper